FESTIVAL KAMPANILA SE V LETOŠNÍM ROCE NEUSKUTEČNÍ
Milí příznivci festivalu KAMPANILA
Přestože nás to velmi mrzí, rozhodli jsme se na základě vývoje aktuální situace letošní ročník festivalu KAMPANILA neuskutečnit. Zvažovali jsme všechna pro a proti a pořád nám vycházelo bohužel více „proti“. Nemohli bychom garantovat zvažovaný náhradní termín, protože nevíme, kdy se opatření začnou uvolňovat a účast některých sborů na festivalu by byla vzhledem k okolnostem také nejistá. Proto bude letošní ročník o rok odložen, a uvidíme se (my v to pevně věříme) 22.10.-24.10.2021. Jelikož jsme přípravám letošního ročníku věnovali mnoho času, budeme se snažit zachovat v obrysech letošní dramaturgii, pokud to bude jen trochu možné. 
Chtěli bychom poděkovat za velkou vstřícnost zástupcům města Mikulova, kteří náš festival zařadili mezi partnerské akce města Mikulova. Osobní poděkování náleží panu starostovi Rostislavu Koštialovi a paním místostarostkám, paní Sylvě Chludilové a Leoně Alexové. Taktéž děkujeme za spolupráci při propagaci Mikulovské rozvojové a její ředitelce Petře Eliášové a společnosti TEDOS i jejímu řediteli Radimu Světlíkovi. Na významné součásti festivalu (celostátní přehlídka pěveckých sborů dospělých CHORALIA), která měla být letošní novinkou, s námi vytrvale spolupracoval Jan Pirner z pražského NIPOSU – díky moc, Jene!!! S profesionálním, a také lidským přístupem jsme se (ostatně jako vždy) setkali na Zámku Mikulov při všech jednáních s paní Kamilou Kmetovou. Za finanční podporu děkujeme všem tradičním i novým partnerům a věříme, že nám stejně jako vy, zůstanou v příštích letech naklonění.
Těšíme se společně s Vámi na setkání v lepších časech – tedy určitě v říjnu 2021
VAŠI POŘADATELÉ