!!! 22. ročník festivalu KAMPANILA se uskuteční 14.-16. října 2022 !!!

Milí příznivci festivalu KAMPANILA

Vzhledem k nejisté situaci jsme se rozhodli 22. ročník festivalu KAMPANILA v Mikulově uspořádat v říjnu roku 2022.
Současně by v tomto termínu měla proběhnout také celostátní přehlídka pěveckých sborů dospělých CHORALIA MIKULOV.

Těšíme se na Vás a věříme, že nám zachováte přízeň.

VAŠI POŘADATELÉ