PŘIPRAVUJEME PRO VÁS / 16.10.18.10. 2020
22. ročník mezinárodního festivalu pěveckých sborů KAMPANILA
CHORALIA – celostátní hodnocená přehlídka pěveckých sborů