V časopise Cantus (čtvrtletník pro sborové umění) vyšel v prvním letošním čísle krásný článek Jana Pirnera o 20. ročníku festivalu Kampanila. Děkujeme a jsme rádi, že se můžeme o jeho text podělit.