Musica da camera Brno | KAMPANILA 2019 | HARMONOGRAM


Pátek 30.8. 2019
14.00 – 15.45 | příjezd do Mikulova a ubytování na Městském penzionu
16.00 | odjezd do Valtic festivalovým autobusem
16.45 – 17.00 | Rozezpívání
17.00 – 17.45 | Akustická zkouška | Missa brevis TUTTI | poté občerstvení/večeře
19.00 | krátké lákací vystoupení zúčastněných sborů na nádvoří zámku (Bodaj by Vás čerti vzali)
19.30 | vystoupení na koncertě VOCALE GAUDIUM ve Valticích – Zdeněk Král / Missa brevis (orchestrální verse)
21.00 | Konec koncertu
21.00 – 22.00 | Přestávka
22.00 – 23.00 | After-Party s kapelou Inspektor Kluzó
cca 23.00 | konec After-Party a návrat na nocleh do Mikulova festivalovým autobusem

Sobota 31.8. 2019
8.00 | Snídaně v restauraci PIANO
10.00 | vystoupení na nádvoří Zámku Mikulov společně se sborem Radost Praha (V. Košíková – 3 Sadské + Bodaj by Vás čerti vzali)
11.00 | prohlídka Zámku Mikulov – U OBŘÍHO SUDU
14.00 | Odjezd na vystoupení do Wilfersdorfu (Rakousko) festivalovým autobusem
15.00 – 17.00 | Setkání sborů na zámku, občerstvení, krátké vystoupení každého sboru (Šup sem, šup tam + Bodaj by Vás čerti vzali)
17.00 – 18.00 | Zkouška na večerní koncert v kostele
19.00 | Koncert v kostele | program: Missa brevis (varhanní verse)
21.00 | Odjezd na ubytování do Mikulova festivalovým autobusem
21.30 | Osobní volno, nebo večírek v Mikulově?

Neděle 1.9. 2019
8.00 | Snídaně v restauraci PIANO
po snídani odjezdy domů (vyklizení věcí z penzionu do 10.00)