Musica da camera Brno | Instrumentalisté | KAMPANILA 2019 | HARMONOGRAM


Pátek 30.8. 2019
16.00 – 16.30 | příjezd do Valtic
16.30 – 17.00 | Příprava/rozestavení na pódiu | Valtice | Zámek | Zimní jízdárna
17.00 – 17.45 | Akustická zkouška | Missa brevis TUTTI | poté občerstvení/večeře
19.30 | vystoupení na koncertě VOCALE GAUDIUM ve Valticích – Zdeněk Král / Missa brevis (orchestrální verse)
21.00 | Konec koncertu
21.00 – 22.00 | Přestávka
22.00 – 23.00 | After-Party s kapelou Inspektor Kluzó
cca 23.00 | konec After-Party a odjezd domů