Členové spolku VIRTUOSI di MIKULOV, pořadatelé mezinárodního festivalu pěveckých sborů KAMPANILA, Vám přejí vše dobré v roce 2020!