Pěvecký sbor VIRTUOSI DI MIKULOV vznikl v roce 1996 a za dobu své existence si vybudoval pevnou pozici nejen v mikulovském kulturním životě, ale i po celém jihomoravském regionu. Sdružení amatérských zpěváků z Mikulova a širokého okolí od svého počátku vždy vede profesionální sbormistr (Martin Franze, Zuzana Pirnerová, Martina Kirová, Jan Svoboda, Petr Špaček a Tereza Toufarová).

V rámci četné spolupráce s dalšími vokálními uskupeními, orchestry, sólisty a dirigenty sbor Virtuosi di Mikulov uvedl množství stěžejních mší a oratorií (Svatební košile A. Dvořáka, Janáčkovu Glagolskou mši, Verdiho Requiem, oratorium Carmina Burana C. Orffa, Vánoční oratorium C. Saint-Saënse, Rybovu Českou mši vánoční a mnohé další). Vedle slavných sborových skladeb soubor pravidelně uvádí i díla současných českých autorů (Zdeněk Lukáš, Zdeněk Král, Petr Eben aj.) a skladby z archivů Význačné kolegiální kapituly u sv. Václava v Mikulově a mikulovského piaristického gymnázia.

Důležitým počinem sboru v kulturním životě domovského města je každoroční organizace Mezinárodního festivalu pěveckých sborů Kampanila, který v letošním roce oslaví své 20. výročí. Na festival se pravidelně sjíždějí smíšené a dětské sbory mezinárodního renomé a profesionální orchestry pod taktovkou českých i zahraničních dirigentů.