Pěvecký sbor VIRTUOSI di MIKULOV vznikl v roce 1996 a za dobu své existence si vybudoval pevnou pozici nejen v mikulovském kulturním životě, ale i po celém jihomoravském regionu. Sdružení amatérských zpěváků z Mikulova a širokého okolí vždy vedli profesionální sbormistři (Petr Špaček, Martin Franze, Zuzana Pirnerová, Martina Kirová, Jan Svoboda a Tereza Toufarová).

Bohatá spolupráce s vokálními uskupeními, orchestry, sólisty a dirigenty přinesla uvedení mnoha stěžejních skladeb českého i světového repertoáru (Te Deum a Svatební košile Antonína Dvořáka, Janáčkovu Glagolskou mši, Verdiho Requiem, oratorium Carmina Burana Carla Orffa, Vánoční oratorium C. Saint-Saënse, Rybovu Českou mši vánoční a dalších). Vedle známých sborových skladeb soubor pravidelně uvádí i méně frekventovaná díla současných českých autorů (Zdeněk Lukáš, Petr Eben, Zdeněk Pololáník, Zdeněk Král aj.). VIRTUOSI di MIKULOV vydali doposud dvě průřezová CD a jedno DVD.Důležitým počinem sboru v kulturním životě domovského města je každoroční organizace Mezinárodního festivalu pěveckých sborů KAMPANILA, pořádaného každoročně od roku 1999. Festivalu se kromě amatérských těles pravidelně účastní smíšené a dětské sbory mezinárodního renomé a profesionální orchestry pod vedením českých i zahraničních dirigentů.