Pěvecký sbor VIRTUOSI di MIKULOV vznikl v roce 1996 a za dobu své existence si vybudoval pevnou pozici nejen v mikulovském kulturním životě, ale i po celém jihomoravském regionu. Sdružení amatérských zpěváků z Mikulova a širokého okolí vždy vedli profesionální sbormistři (Petr Špaček, Martin Franze, Zuzana Pirnerová, Martina Kirová, Jan Svoboda a Tereza Toufarová).

Bohatá spolupráce s vokálními uskupeními, orchestry, sólisty a dirigenty přinesla uvedení mnoha stěžejních skladeb českého i světového repertoáru (Te Deum a Svatební košile Antonína Dvořáka, Janáčkovu Glagolskou mši, Verdiho Requiem, oratorium Carmina Burana Carla Orffa, Vánoční oratorium C. Saint-Saënse, Rybovu Českou mši vánoční a dalších). Vedle známých sborových skladeb soubor pravidelně uvádí i méně frekventovaná díla současných českých autorů (Zdeněk Lukáš, Petr Eben, Zdeněk Pololáník, Zdeněk Král aj.). VIRTUOSI di MIKULOV vydali doposud dvě průřezová CD a jedno DVD.
Především z důvodu nedostatku zpěváků aktuálně sbor VIRTUOSI di MIKULOV pozastavil aktivní koncertní činnost. Zbylí členové však nadále pořádají Mezinárodní festival pěveckých sborů KAMPANILA, který se koná každoročně od roku 1999. Festivalu se kromě amatérských těles pravidelně účastní smíšené a dětské sbory mezinárodního renomé a profesionální orchestry pod vedením českých i zahraničních dirigentů.