KAMPANILA 2018 | PROGRAM 
   

ZAHAJOVACÍ KONCERT
Ars BrunensisZuzana Kadlčíková
OctOpus VocalisMartin Franze


NÁSTUPNÍ SÁL ZÁMKU
Vstupné: 150,-Kč / 100,-Kč

31. 8.
19.30
   

SETKÁNÍ SBORŮ
VIRTUOSI DI MIKULOVMartin Franze
AURIS BRUNENSISTereza Toufarová
Smíšený sbor KANTILÉNA Jan Ocetek, Dada Klementová
BRATISLAVSKÝ CHLAPČENSKÝ ZBOR
Magdaléna Rovňáková, Gabriel Rovňák


ZÁMECKÁ TERASA
(v případě nepříznivého počasí Velký zámecký sál)
Vstupné: 200,-Kč / 150,-Kč

1. 9.
19.30
   

ZÁVĚREČNÝ KONCERT
KONCERT ZE SKLADEB ZDEŇKA KRÁLE

MUSICA DA CAMERA BRNO • Martin Franze
KANTILA KŘTINYLukáš Sotolář
VIRTUOSI DI MIKULOVMartin Franze
LENKA CAFOURKOVÁ • soprán
KUBA KUBÍN • tenor
MARTIN FRANZE • dirigent


KOSTEL SV. VÁCLAVA
Vstupné: 250,-Kč / 200,-Kč

2. 9.
17.00
   
KAMPANILA 2018 | DOPROVODNÝ PROGRAM 
   

VYSTOUPENÍ PŘI POUTI
BRATISLAVSKÝ CHLAPČENSKÝ ZBOR
Magdaléna Rovňáková, Gabriel Rovňák


KOSTEL SV. VÁCLAVA
Vstup volný

2. 9.
9.00
   
AUTOGRAMIÁDA ZDEŇKA KRÁLE
KRISTÝNA ŠTARHOVÁ • moderátor
(Zdeňka Krále a Kristýnu Štarhovou znáte z televizní obrazovky jako protagonisty pořadu HÝBÁNKY)


ZÁMECKÁ ORANŽERIE
Vstupné dobrovolné

2. 9.
15.00
   

Prezident festivalu: Svatopluk Vrbka
Viceprezident festivalu: Martin Mysliveček

Čestní hosté festivalu:
Blanka Juhaňáková (prezidentka festivalu v roce 2000)
Zuzana Kadlčíková (prezidentka festivalu v roce 2017)
Zdeněk Pololáník (prezident festivalu v roce 2011)
Svatopluk Vrbka (prezident festivalu v letech 2006, 2009 a 2018)
Martin Mysliveček (prezident festivalu v roce 2005)
Zdeněk Král  (prezident festivalu v roce 2016)
Martin Franze (prezident festivalu v letech 1999 a 2008)
Jan Pirner (prezident festivalu v roce 2015)

Lukáš Sotolář
Tereza Toufarová

Jan Svoboda
Iva Gavendová
Alena Sedláčková
Dagmar Němcová
Zdena Šturzová
Marcela Effenbergerová
Lenka Adamcová 
Wolfgang Schwabenicky

Pořadatel festivalu: VIRTUOSI di MIKULOV
Produkce: Michaela Bálintová
Dramaturgie: Martin Franze
Propagace: Žaneta Bartová, Martin Franze, Michaela Bálintová
Grafika: Vít StarkaTypix.cz