Virtuosi di Mikulov | KAMPANILA 2019 | HARMONOGRAM PRO ZPĚVÁKY


Pátek 30.8. 2019
16.00 | odjezd do Valtic festivalovým autobusem (z Mikulova)
16.45 – 17.00 | Rozezpívání
17.00 – 17.45 | Akustická zkouška | Missa brevis TUTTI | poté občerstvení/večeře
19.30 | vystoupení na koncertě VOCALE GAUDIUM ve Valticích – Zdeněk Král / Missa brevis (orchestrální verse)
21.00 | Konec koncertu
21.00 – 22.00 | Přestávka
22.00 – 23.00 | After-Party s kapelou Inspektor Kluzó (pro účinkující vstup volný)
cca 23.00 | konec After-Party a návrat do Mikulova festivalovým autobusem

Sobota 31.8. 2019
14.00 | Odjezd na vystoupení do Wilfersdorfu (Rakousko) festivalovým autobusem
15.00 – 17.00 | Setkání sborů na zámku – členové VdM jako posluchači (krátká vystoupení zúčastněných sborů, společenský program, občerstvení pro všechny)
17.00 – 18.00 | Zkouška na večerní koncert v kostele
19.00 | Koncert v kostele | program: Magnificat + Missa brevis (varhanní verse)
21.00 | Odjezd do Mikulova festivalovým autobusem

KOMPLETNÍ PROGRAM FESTIVALU (doplňovaný a aktualizovaný)